नेपाल सरकारको मिति २०७६/०५/१८ गतेको निर्णयानुसार संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७६ को विशेष अवसरमा यस राष्ट्रिय संग्रहालयको प्रवेश शुल्कमा असोज २ गते ५०% , असोज ३ गते निशुल्क र असोज ४ गते ५०% आगन्तुक दर्शकहरुलाई छुट दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गर्दछौ .

NOTICE

On the occasion of the Constitution Day and National Day 2076,we would like to notify all National Museum visitors that there will be 50% discount on entrance fee on september 19th & 21st and free entrance on September 20th, as per the decision of Government of Nepal dated on 4th Sep 2019.