आज मिति २०७६/०५/१३ गतेका दिन राष्ट्रिय संग्रहालय र worldlink Communications Ltd बीच संग्रहालय छेत्रभित्रका स्थानहरुमा Free wi-fi Internet सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा करारनामा सम्झौता भएको छ
तसर्थ fast internet चलाई मज्जाले संग्रहालय घुमौ . धन्यवाद